Daniels Städtjänster Sverige AB

Städfirma Kungsbacka     Städfirma Varberg     Städfirma Göteborg

Daniels Städtjänster Sverige AB finns i Kungsbacka med omnejd, från Göteborg i norr till Varberg i söder och har sitt huvudkontor i Kungsbacka.

Vi erbjuder professionella städtjänster för privatpersoner och företag som behöver regelbunden städhjälp.

Kontorsmaterial Kungsbacka
Vill du diskutera era behov, kommer vi mer än gärna på personligt besök

ID06 legitimation

Städmaterial ingår alltid
Sekretessavtal tecknas med all personal
Nyckelkvittens
En/två samma städare
Vid anställning görs utdrag ur belastningsregistret för all personal

Städfirma Kungsbacka
Städfirma Kungsbacka

KVALITETSSTÄDNING MED NÖJD-KUND-GARANTI TILL FAST PRIS 

hemstädning
altantvätt
skolstädning                      
lagerstädning
dagisstädning        
idrottshallstädning
flyttstädning 
kontorsstädning               
byggstädning                 
storstädning                  
butiksstädning              
industristädning  
visningsstädning
strykning av kläder 
trapphusstädning 
fönsterputsning 
restaurangstädning 
hotellstädning
Rengöring  av textila mattor och möbler på små och medelstora ytor i skolor,kontor,hotell och konferensanläggningar.
Köp ditt städmaterial och kontorsmaterial av oss,det är både enkelt och prisvärt. 

Vi erbjuder även en bransch unik tjänst,ett så kallat skåpservice där vi levererar ända in i städrummet utan extra kostnad.

Städfirma Kungsbacka

Vad är rot och rut?

Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och hushållsnära tjänster (rut). 

Material och resekostnader ger inte rätt till rot- och rutavdrag.


Nya regler för rutarbete

Från och med den 1 januari 2016 är maxbeloppet för rutarbete för köpare som inte fyllt 65 år vid betalningsårets ingång 25 000 kr. 
För dem som däremot har fyllt 65 år vid betalningsårets ingång är 50 000 kr maxbelopp.
Från och med den 1 januari 2016 ger inte matlagning rätt till någon skattereduktion.
För städarbete eller annat rengöringsarbete gäller från och med den 1 januari 2016 att skattereduktionen endast omfattar enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
Läxhjälp som utförs efter 31 juli 2015 ger inte heller rätt till skattereduktion.

Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016
Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016. 
Följande förändringar har beslutats
Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden.
Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år.
För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.  
Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning. 
Rutavdrag för matlagning slopas.
Sänkt tak för rut avdrag
Köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, det vill säga före ingången av det år de betalar för tjänsterna,kan dra av max 25 000 kronor i rutavdrag per år.Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i rutarbete per år.
Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder. 
Enklare städ- eller rengöringsarbeten 
Enligt de nya reglerna kan du endast göra rutavdrag för enklare städ- eller rengöringsarbete samt för flyttstädning. Med enklare städtjänster menas städning och rengöring av vardaglig karaktär som varken kräver specialistutbildning eller mer avancerad utrustning. Grovstädning med golvboningsmaskin och rengöring av inomhus- eller utomhuspool räknas inte som enklare städarbete och ger därmed inte längre rätt till rutavdrag. 
Matlagning slopas
Matlagning som betalas efter den 1 januari 2016 ger inte rätt till rutavdrag. 
Detta gäller även catering. 
En barnvakt kan dock laga mat till barnen i samband med barnpassning om det kan anses utgöra en normalt förekommande arbetsuppgift för en barnvakt och som normalt utförs av hushållet själva.
Enklare matlagning i ringa omfattning som sker i samband med personlig omsorg och som är kopplad till omsorgen kan också ge rutavdrag efter 1 januari 2016.

Mer information hittar du på skatteverket:  www.skatteverket.se